Home Zomaar Zon

Volzin

redactionele illustratie – tijdschrift – filosofie – religie – maatschappij – zingeving – www.volzin.nu

getekende lijn blauw

Een schuw diertje diep weggestoken in mij lijf.
(uitgave november 2018)

vossenverzoening - studio zomaar zon
Illustratie bij het essay over de ziel van Jurgen Tiekstra (uitgave november 2018)
getekende lijn blauw

“Erken je lijden en ga het niet uit de weg, maar blijf je uitstrekken naar het goede.” – Paul Ricoeur
(uitgave januari 2019)

Paul Ricoeur uit de serie “Denkers van nu” (uitgave januari 2019)
getekende lijn blauw

“Waarvan men niet spreken kan, moet men zwijgen.” – Ludwig Wittgenstein
(uitgave februari 2019)

Ludwig Wittgenstein uit de serie “Denkers van nu” (uitgave februari 2019)
getekende lijn blauw

“Je wordt niet als vrouw geboren, je wordt tot vrouw gemaakt.” – Simone de Beauvoir
(uitgave maart 2019)

Simone de Beauvoir uit de serie “Denkers van nu” (uitgave maart 2019)
getekende lijn blauw

Ieder mens heeft een verlangen naar de eeuwigheid, naar iets dat ze overstijgt.
Ook al neemt dit andere vormen aan in deze tijd. – Charles Taylor
(uitgave april 2019)

Charles Taylor uit de serie “Denkers van nu” (uitgave april 2019)
getekende lijn blauw

“Elke keer dat je politiek handelt, word je als het ware opnieuw geboren” – Hannah Arendt
(uitgave mei 2019)

Hannah Arendt uit de serie “Denkers van nu” (uitgave mei 2019)
getekende lijn blauw

“Zen is in essentie de kunst om in je eigen natuur te kijken.
Dat lijdt naar vrijheid en je ware zelf.” – Daisetsu Suzuki
(uitgave juni 2019)

Daisetsu Suzuki uit de serie “Denkers van nu” (uitgave juni 2019)
getekende lijn blauw

Emoties zijn geen onnadenkende, domme, lichamelijke uitingen. Integendeel, emoties zelf
zijn intelligent. Zonder emoties is ons denken krachteloos. – Martha Nussbaum
(uitgave juli 2019)

Martha Nussbaum uit de serie “Denkers van nu” (uitgave juli 2019)
getekende lijn blauw

Waar de ander mijn plannen infiltreert, kan ik ware vrijheid en hoop vinden. – Emmanuel Levinas
(uitgave augustus 2019)

Emmanuel Levinas uit de serie “Denkers van nu” (uitgave augustus 2019)
getekende lijn blauw

Zodra men zich bewust wordt van de constructie van zijn sociale identiteit, zal hij
in staat zijn de ander primair als mens te zien. – Kwame Anthony Appiah
(uitgave september 2019)

Kwame Anthony Appiah uit de serie “Denkers van nu” (uitgave september 2019)
getekende lijn blauw

Verzet tegen systemen van macht geeft je de ruimte om je eigen leven vorm te geven. – Michel Foucault
(uitgave oktober 2019)

Michel Foucault uit de serie “Denkers van nu” (uitgave oktober 2019)
getekende lijn blauw

Als een cultuur zijn bezieling verliest, dan zal hij niet meer gestimuleerd worden.
Het gebeurt bij elke cultuur, ze bloeien en verwelken. – Oswald Spengler
(uitgave november 2019)

Oswald Spengler uit de serie “Denkers van nu” (uitgave november 2019)
getekende lijn blauw

Een ego staat alleen maar in de weg. Het is de vertekening van
het perspectief op de waarheid. – Simone Weil
(uitgave september 2019)

Simone Weil uit de serie “Denkers van nu” (uitgave december 2019)
getekende lijn blauw